OVER DE ROM MACHINE

Het concept van de Range Of Motion machine kortweg ROM-machine is begin jaren 90 ontwikkeld in de Verenigde Staten. De basisgedachte is, een brede toepassingsmogelijkheid creren voor de bekende en zeer effectieve High Intensity Interval Training (HIT). Een trainingsmethode voor topsporters die echter alleen voor die beperkte groep bruikbaar was. Via toepassing van de in de trainingsleer bekende, zogenaamd kinetische principes, ontstond de ROM. Kern van de opmerkelijke effectiviteit over een korte periode is, dat door de gebruikte bewegingsvormen een buitengewoon hoog percentage van onze spieren wordt belast, over een maximale range. Een zo groot mogelijke bewegingsuitslag dus, gekoppeld aan een computergestuurde, voordurend aangepaste belastingsgraad. Omdat het gebruik uitsluitend vloeiende bewegingen betreft, worden gewrichten en spieren ontzien en kan vrijwel iedereen, van jong tot oud, in de machine een effectieve trainingsvorm vinden.

 

 

 

De mythes
De theoretische basis waarop de ROM-machine is gebaseerd is eigenlijk simpel. Bijna iedereen gelooft (ten onrechte) de mythe dat een effectieve cardiotraining voor hart en bloedvaten minstens 20 tot 45 minuten per dag in beslag neemt. De waarheid is echter, dat de hoeveelheid zuurstof die tijdens de inspanning wordt gebruikt de benodigde duuur voor een cardiotraining bepaalt. Hoe meer zuurstof tijdens de training wordt verbruikt, des te korter is de benodigde duur van de training. Zuurstofverbruik wordt uitgedrukt in mililiters zuurstof per kilogram lichaamsgewicht per minuut (ml O2/kg/min). Bij de traditionele vormen van lichaamsbeweging en fitness is het voor een niet getraind, doorsnee individu bijna onmogelijk de hoge mate van zuurstofverbruik te bereiken die nodig is voor een korte en effectieve cardiotraining. Met de ROM-machine zullen sporters met gemak het hoge zuurstofverbruik behalen dat, in slechts enkele minuten, zorgt voor een effectieve cardiotraining.
 
Een training op de ROM-machine is vergelijkbaar met ongeveer een uur tot anderhalf uur traditionele fitness. Trainen op de ROM-machine is niet altijd per definitie beter dan andere vormen van sport, het voordeel zit m voornamelijk in de enorme tijdswinst die met de slecht 4 minuten durende training behaald wordt.
 
De ROM spreekt twaalf keer meer spiercellen aan dan bewegingsvormen als wandelen of hardlopen. Zelfs mensen zonder conditie of kracht kunnen met de ROM heel hoge niveaus van zuurstofverbruik bereiken, omdat er bij een ROM-training zoveel meer spiercellen worden betrokken. De ROM schakelt 55% van alle spieren in, over gemiddeld 80% van hun volle bewegingsbereik. Dit houdt in dat 55 x 80 procent, oftewel 44% van de spiercellen wordt betrokken bij het zuurstofverbruik. Als je alleen kijkt naar het percentage van ingeschakelde bewegingsspieren kom je zelfs op circa 80%!
© Copyright 2009 - 2011 Exercise Works BV - Site door Maxes