Antwoord vraag 1

Hoe is het mogelijk een uitermate effectieve cardiotraining te krijgen in slechts 4 minuten per dag?

BENODIGDE TIJD VOOR EEN EFFECTIEVE CARDIOTRAINING

De tijd die nodig is voor een effectieve cardiotraining hangt af van de mate van zuurstofverbruik tijdens de training. Hoe meer zuurstof er tijdens de training wordt verbruikt, des te korter is de benodigde duur van een cardiotraining. Met andere woorden, de kwaliteit van de training bepaalt de benodigde duur. Het betrekken van meer spiercellen bij de inspanning betekent een hoger zuurstofverbruik en dus tevens een kortere benodigde duur. De ROM zorgt ervoor dat zelfs mensen zonder enige conditie en ouderen een veel hoger zuurstofverbruik kunnen bereiken dan met conventionele lichaamsbeweging. Daardoor kunnen mensen de duur van hun lichamelijke inspanning verkorten en toch superieure resultaten behalen.

DE MYTHE VAN 20 TOT 25 MINUTEN

Bijna iedereen gelooft (ten onrechte) de mythe dat een effectieve cardiotraining minstens 20 tot 45 minuten per dag in beslag neemt. De waarheid is dat de hoeveelheid zuurstof die tijdens de inspanning wordt gebruikt de benodigde duur voor een cardiotraining bepaalt. Hoe meer zuurstof er tijdens de training wordt verbruikt, des te korter is de benodigde duur van de training. Zuurstofverbruik wordt uitgedrukt in milliliters zuurstof per kilogram lichaamsgewicht per minuut (ml O2/kg/min). Bij de gebruikelijke vormen van lichaamsbeweging is het voor een niet-getrainde, doorsnee individu bijna onmogelijk de hoge mate van zuurstofverbruik te bereiken die nodig is voor een korte en effectieve cardiotraining. Met de ROM machine zullen niet-getrainde individuen met gemak het hoge zuurstofverbruik behalen dat slechts in enkele minuten zorgt voor een effectieve aerobische training. Dit hoge zuurstofverbruik levert vergelijkbare en zelfs betere resultaten op dan de gewone aerobische trainingsvormen van 20 tot 45 minuten die in het algemeen worden gevolgd. TNO heeft in 2006 het energieverbruik van een ROM-training gemeten en vergeleken met het energieverbruik op een fietsergometer. TNO heeft geconstateerd dat het energieverbruik tijdens de ROM-training hoog is, maar ook dat in de tien minuten na afloop van de training nog steeds ruim tweemaal zoveel energie wordt verbruikt als in rust.
Klik hier om dit TNO-rapport te openen.

Om dit te kunnen begrijpen dient men onderstaande technische verklaring te lezen en begrijpen:

BENODIGDE TIJD VOOR ANDERE TRAININGEN

Het wandelen met een snelheid van ongeveer 5 km per uur resulteert in het lage zuurstofverbruik van 7ml O2/km/min. Er zal dan ook ongeveer 85 minuten moeten worden gewandeld wil men belangrijke resultaten merken voor het hart- en bloedvaten. Door met een snelheid van ongeveer 24 km per uur te sprinten wordt een hoge 50 tot 60mlO2/km/min verbruik behaald en is derhalve slechts een duur van 3 minuten vereist teneinde belangrijke resultaten te behalen. In onderstaand tabel wordt een overzicht gegeven van verschillende activiteiten zoals wandelen, joggen, hardlopen, het daarbijbehorend zuurstofverbruik en benodigde duur voor het behalen van effectieve resultaten.

De hoeveelheid zuurstof die gedurende iedere vorm van lichaamsbeweging wordt verbruikt wordt bepaald door 4 factoren:
WANDELEN KOST VEEL TIJD

Met wandelen wordt 25% van de spieren gebruikt en die spieren worden gemiddeld slechts over 15% van hun bewegingsbereik belast. Dit houdt in dat slechts 25% x 15 = 3,75% of minder dan 4% van het totale aantal spiercellen bijdraagt aan het zuurstofverbruik tijdens het wandelen. Deze 3,75% van alle spiercellen zal meer zuurstof verbruiken naarmate er sneller wordt gewandeld (of indien men gaat joggen of hardlopen) of wanneer bijvoorbeeld omhoog wordt gelopen. Om een hogere mate van zuurstofverbruik te bereiken met slechts 3,75% van de spiercellen, moeten die spiercellen zeer getraind zijn, zoals bij topsporter. Om van A naar B te kunnen komen is wandelen een efficiėnte activiteit; het zuurstofverbruik is dan ook erg laag. Voor een cardiotraining is energievragende inspanning gewenst, inspanning waarbij een grote hoeveelheid energie nodig is om de taak te kunnen volbrengen. Het probleem is echter dat het lievelingsrecept van de meeste artsen voor wat betreft lichaamsbeweging is om te gaan wandelen. Deze artsen verwachten ten onrechte dat patiėnten hun advies zullen opvolgen en 45 tot 90 minuten per dag gaan wandelen. De meeste mensen doen geen dingen die veel tijd vergen en die bovendien slechts marginale resultaten opleveren. Indien artsen een vorm van lichaamsbeweging zouden voorschrijven die slechts 4 minuten per dag in beslag neemt, zouden veel meer patiėnten gestimuleerd kunnen worden dagelijks aan lichaamsbeweging te doen.
 
DE ERGONOMISCH ONTWORPEN ROM-MACHINE
 
Als gevolg van slimme samenvoeging van, op zichzelf bekende, principes zorgt de ROM ervoor dat zelfs mensen zonder enige conditie en ouderen belangrijke conditionele vooruitgang kunnen boeken bij een training van 4 minuten. De ROM schakelt 44% van alle spiercellen in. Deze 44% van alle spiercellen is 12 keer meer dan de 3,75% dat wordt gebruikt bij wandelen of joggen. Zelfs al betreft het 44% ongetrainde cellen van een 90-jarige of iemand zonder enige conditie, zullen de spiercellen verreweg het zuurstofverbruik overtreffen dat zij zouden behalen tijdens conventionele trainingsvormen.
Topsporters willen na twee minuten op de ROM al stoppen omdat hun zeer getrainde spiercellen zoveel zuurstof verbruiken dat ze de bovengrens van hun cardiocapaciteit bereiken. Zij zijn zo overrompeld dat het onmogelijk lijkt nog twee minuten vol te kunnen houden en de totale duur van 4 minuten te kunnen afmaken. Dit omdat ze na twee minuten reeds volledig zijn uitgeput. De ROM zal echter automatisch de werkdruk verminderen wanneer deze sporters de bovengrens van hun cardiocapaciteit hebben bereikt. De ROM past zelfs iedere seconde van de totale duur van 4 minuten de werkdruk automatisch aan, zodat dit exact overeenkomt met het vermogen van de gebruiker. Het ± 40 kg wegende vliegwiel heeft een middelpuntvliedende rem die meer weerstand geeft naarmate het wiel sneller ronddraait. De bewegingen die op de ROM worden uitgevoerd zorgen ervoor dat het wiel gaat draaien. Ouderen en mensen zonder conditie zullen het wiel niet erg snel kunnen laten draaien zodat zij automatisch de weerstand terug ontvangen die past bij hun lage niveau van werkcapaciteit. Topsporters hebben genoeg kracht om het wiel veel sneller te laten ronddraaien zodat dat zij eveneens de remkracht ontvangen die overeenkomt met hun eigen vermogen fysieke inspanning te leveren. Wanneer de topsporter buiten adem raakt heeft hij niet langer de kracht de weerstand van de middelpuntvliedende rem bij hoge draaisnelheid van het wiel te overwinnen en zal de rem hem automatisch het tempo doen verminderen. De middelpuntvliedende rem zal vervolgens de weerstand verlagen totdat deze exact overeenkomt met de verminderde kracht van de uitgeputte sporter zodat ook deze de 4 minuten kan afmaken. Minder sterke mensen kunnen gemakkelijker de 4 minuten afmaken dan meer getrainde mensen maar zij behalen aan het einde van de 4 minuten een veel lagere score. De ROM geeft je bij het verstrijken van de 4 minuten een score die wordt bepaald door de RPM (revolutions per minute = omwentelingen per minuut) van het wiel gedurende de 4 minuten. De score zal met de tijd toenemen en een toename van de score geeft de verbetering in je totale fysieke conditie weer. De score geeft de verbetering in conditie weer van je hart en bloedvaten, je spierkracht en flexibiliteit.
Ondanks de totale verbetering in conditie, wordt de 4 minuut durende ROM training nooit gemakkelijker. Het wordt zelfs zwaarder naarmate je algehele conditie verbetert omdat je het wiel sneller kunt laten draaien en de middelpuntvliedende rem vervolgens ervoor zorgt dat je harder moet werken.
 
ROM-MACHINE SCHAKELT 12 KEER MEER SPIERCELLEN IN

De ROM spreekt 12 keer meer spiercellen aan dan wandelen of hardlopen. Zelfs mensen zonder conditie of kracht kunnen met de ROM zeer hoge niveaus van zuurstofverbruik bereiken omdat er bij een ROM training zoveel meer spiercellen bij de zuurstofmetabolisme worden betrokken. De ROM schakelt 55% van al je spieren in over gemiddeld 80% van hun volle bewegingsbereik. Dit houdt in dat 55% x 80%, of 44% van je spiercellen worden betrokken bij het zuurstofverbruik. Dat percentage is 11 keer hoger dan het percentage spiercellen betrokken bij wandelen of hardlopen. TNO heeft in 2006 het spiergebruik tijdens een ROM-training gemeten.
Klik hier om dit TNO-rapport te openen.

Op de ROM komen het aantal herhalingen en de weerstand altijd overeen met het maximale werkvermogen van de gebruiker. Dit omdat de middelpuntvliedende rem op het vliegwiel de weerstand automatisch reguleert zodat deze overeenkomt met de afgenomen kracht van de gebruiker tijdens de training. De kracht die de gebruiker uitoefent bepaalt de snelheid waarmee het wiel ronddraait, die op zijn beurt het aantal herhalingen per minuut bepaalt, en de mate van weerstand die wordt uitgeoefend door de middelpuntvliedende rem.
 
TOPSPORTERS MOETEN HARDER TRAINEN
 
Topsporters kunnen uiteraard het vliegwiel zeer snel laten ronddraaien en zij zullen derhalve in 4 minuten cardiovoordeel behalen die verreweg de resultaten overtreft van conventionele aerobische trainingen (behalve sprinters en korte afstand wedstrijdlopers die een zeer hoog cardiovoordeel behalen uit hun zeer intensieve korte afstand activiteiten.)
 
AEROBISCH VERMOGEN

Iemands maximale aerobische vermogen wordt gemeten als VO2 max. Deze maat drukt de maximale hoeveelheid zuurstof uit waartoe iemand in staat is tijdens extreme inspanning. V02 max. drukt de gecombineerde doeltreffendheid van functioneren uit van de verschillende individuele componenten van het systeem van hart en bloedvaten, bestaande uit het volgende:

SCORE ROM-TRAINING

De ROM-machine geeft aan het einde van de training van 4 minuten een score. Die score is een samengestelde evaluatie van de gedane inspanning en is derhalve een afspiegeling van de gemiddelde VO2 maat in de periode van 4 minuten. Wanneer de ROM score toeneemt, is dit het bewijs dat de combinatie van de 7 hart- en bloedvaat componenten zoals hierboven weergegeven plus spierkracht en flexibiliteit zijn verbeterd. De geleidelijke verbetering van de gezondheid komt derhalve tot uiting in de verbetering in de ROM-scores.
 
HOE AEROBISCHE CAPACITEIT WORDT GEMETEN
 
Het testen voor deze VO2 max meting wordt gedaan in bewegingsfysiologische laboratoria. Daarbij wordt iemand uitgerust met een masker die ervoor zorgt dat de persoon een bepaalde hoeveelheid zuurstof inademt, terwijl de uitgeademde zuurstof wordt opgevangen en vervolgens door een apparaat gevoerd dat de hoeveelheid uitgeademde CO2 meet. Aan de hand van de hoeveelheid uitgeademde CO2 kan het maximale zuurstofverbruik tijdens de inspanning worden berekend. De ROM meet de totale inspanning gedurende de 4 minuten en drukt dat vervolgens uit in een score die de capaciteit aangeeft van het lichaam inspanning te verrichten, die op zijn beurt een directe afspiegeling is van de conditie van je hart en bloedvaten.
 
DE BATEN VAN HIT-TRAINING
 
De baten van kortdurende inspanning waarbij veel zuurstof wordt verbruikt worden reeds in diverse wetenschappelijke onderzoeken erkend. Twee van deze onderzoeken met de ROM-machines werden gedaan bij TNO en op de universiteit van Zuid Californiė. Men stond versteld van de unieke mogelijkheden van de ROM.

FAQ ROM-machine

© Copyright 2009 - 2011 Exercise Works BV - Site door Maxes