Antwoord vraag 6

Hoe is het mogelijk dat de ROM-machine uitstekend geschikt is voor zo'n brede doelgroep?

WERKING VAN DE ROM-MACHINE

Het ± 40 kilo wegende vliegwiel van de ROM-machine bevat een middelpuntvliedende rem. Dit houdt in dat zelfs een zeer zwak individu van 100 jaar oud het vliegwiel in beweging kan krijgen bij een training van het bovenlichaam of onderlichaam. Dit omdat er geen enkele weerstand wordt gegeven door de middelpuntvliedende rem voordat het vliegwiel een snelheid heeft bereikt van ongeveer 20 omwentelingen per minuut. De middelpuntvliedende rem komt geleidelijk in werking en legt weerstand op het vliegwiel, ervoor zorgend dat de oefening moeilijker wordt naarmate het vliegwiel sneller draait. Iemand met weinig spierkracht zal het vliegwiel niet erg snel kunnen laten ronddraaien voordat de middelpuntvliedende rem weerstand creëert die precies overeenkomt met zijn/haar vermogen.

WEERSTAND ALTIJD GELIJK AAN HET FYSIEKE VERMOGEN GEBRUIKER

De middelpuntvliedende rem werkt altijd overeenkomstig het inspanningsvermogen van de gebruiker, iedere seconde van de gehele 4 minuut durende training. Een topsporter kan het vliegwiel zeer snel laten draaien en is daardoor onderheven aan een veel hogere werkdruk dan een ouder iemand met weinig spierkracht. Het maakt niet uit hoe sterk of zwak je bent, de ROM-machine zal je altijd precies de maximale hoeveelheid werkdruk geven waartoe je in staat bent. Je zult altijd je gelijke vinden en er zal nooit meer van je worden verlangd dan je aankunt. De ROM-prestatiecomputer houdt de totale inspanning bij die wordt geleverd gedurende de 4 minuten en berekent een score aan het einde van 4 minuut durende training. Het zwakkere individu zal eindigen met een lage score en de topsporter zal een veel hogere score bereiken. De score zal geleidelijk toenemen in de weken en maand na de eerste ROM training. De verbetering in score werkt motiverend en geeft aan dat je geleidelijk aan sterker wordt en dat je gezondheid (hart/ long en bloedvaten) verbetert. Tegelijkertijd word je leniger als gevolg van het grote bewegingsbereik van je armen en benen. Het bewegingsbereik wordt volledig door jezelf bepaald. De machine dwingt je niet tot een bewegingsbereik waartoe je niet in staat bent.

FAQ ROM-machine

© Copyright 2009 - 2011 Exercise Works BV - Site door Maxes